Bezpečnostní agentura - fyzická ostraha objektů

Bezpečnostní služba společnosti OBS Praha s.r.o. poskytuje následující služby v oblasti ostrahy objektů:

 • ostraha a ochrana majetku a osob v rámci České republiky formou fyzické a technické ostrahy

Fyzická ostraha je dále dělena na objektovou, recepční a informátorskou službu, a to na vnitřní a i vnější ostrahu a je zaměřena na:

 • bankovní ústavy
 • průmyslové objekty
 • administrativní centra
 • hotelové objekty
 • obchodní centra
 • obchodní řetězce
agentura

Ostraha objektů podle zákazníka

Forma střežení vychází ze specifikace požadavku zákazníka a kriterií, která zákazník stanoví pro konkrétní střežený objekt. Pro výkon služby jsou zaměstnanci společnosti vybaveni buď služební uniformou nebo společenským oděvem, dále jsou vybaveni základními donucovacími prostředky (distanční tyč, pouta, slzotvorné prostředky) a na přání zákazníka mohou využívat i služební psy.

Fyzická ostraha s pokrytím bezpečnostních rizik

Základním dokumentem pro řešení fyzické ostrahy je směrnice pro výkon ostrahy a ochrany, která je zpracována společně bezpečnostní službou a zákazníkem s cílem pokrýt všechna bezpečnostní rizika, zabránit případnému nežádoucímu vniknutí do objektu, krádeži nebo cílenému ničení majetku. Zaměstnanci společnosti OBS Praha s.r.o. se ve své činnosti podle povahy střeženého objektu zaměřují převážně na kontrolu osob, vozidel, vnitřní a vnější kontrolu budov, obsluhu telefonní ústředny a podatelny, monitoring technických systémů (EZS, EPS, CCTV aj.), výkon činnosti protipožárních hlídek, podatelny, obsluhu klíčového systému, řešení krizových situací, spolupráci s PČR, HZS, ZZS atd.

Pracovníci ostrahy jsou pravidelně posíláni na specializovaná školení.

Recepční služby

služby poskytujeme převážně v administrativních budovách, případně významných průmyslových objektech, kde je vyžadována informační služba zejména pro návštěvníky a nájemce objektů.

Recepční služba na přání zákazníka

Služba může být vykonávána v civilním společenském oděvu nebo uniformě společnosti dle přání zákazníka, přičemž může být tato služba spojena s ostrahou nebo být realizována samostatně speciálně vyškoleným zaměstnanci společnosti s možností znalostí cizího jazyka.

Recepční a informátorské služby

Recepční a informátorská služba může být spojena s dalšími službami jako např.:

 • obsluha telefonní ústředny
 • ohlašování, zápis do Knihy návštěv a uvádění návštěv ke klientovi
 • výdej a příjem klíčů
 • převzetí příchozí pošty, její roztřídění a předání adresátům
 • rezervace jednacích místností
 • obsluha systémů EZS, EPS a CCTV
 • evidence vjezdu a výjezdu vozidel apod.

Kritéria pro recepční služby

Základním kritériem pro výkon recepční a informátorské služby jsou pro naší společnost:

 • bezvýhradná loajalita vůči naší společnosti a zákazníkovi
 • vysoká úroveň společenského chování
 • nadstandardní schopnosti komunikace
 • znalost cizího jazyka dle specifikace klienta

Přeprava peněz

Přeprava peněz, valut a jiných cenností jsou zabezpečovány zvlášť odpovědně vybranými zaměstnanci společnosti, kteří jsou u nás v dlouhodobém pracovním poměru a pro tuto činnost jsou speciálně vycvičeni a pravidelně prověřováni.

Plná záruka na přepravu peněz a cenin

Přeprava peněz a cenin se provádějí buď bez účasti zákazníka, tj. výhradně zaměstnanci naší společnosti, nebo za účasti zákazníka jako ozbrojený doprovod. Naše společnost nese plné záruky za přepravované peníze a cennosti, a to od okamžiku jejich převzetí až do okamžiku jejich předání adresátovi

Přeprava podle zákazníka

Způsob přepravy, počty ozbrojených zaměstnanců a počty vozidel jsou, kromě zohlednění požadavků zákazníků, vždy dány smluvními pojistnými podmínkami pojišťovny a vnitřními předpisy naší společnosti. Ve vyjímečných případech provádíme i pěší přepravy peněz a cenností, a to maximálně do vzdálenosti 1 km a v závislosti na bezpečnostní situaci možných tras přenosu.