Ostatní služby

Skryté kamery

Skryté kamery vám dají kontrolu a přehled o situaci v objektu bez vaší přítomnosti. Díky nim můžete odhalit nepoctivé zaměstnance, zákazníky a jiné problémy.

Nabízíme široké spektrum skrytých kamer a bezdrátových kamerových systémů. Jejich výhodou je obvykle jednoduchá instalace a diskrétnost

Přenos z kamer může být nepřetržitě kontrolován online v reálném čase, nebo je nahráván na externí zařízení, následně vyhodnocen našim pracovníkem a předán do vašich rukou s kompletním zhodnocením situace.


Pomůžeme vám vybrat ideální skryté kamery, vytipujeme vhodná místa pro jejich instalaci a zařídíme vše okolo.

Kontaktujte nás.
 

Mobilní kamerová hlídka

Mobilní kamerová hlídka střeží váš majetek, kontroluje bezpečnost objektu i poctivost jeho návštěvníků. Pomáhá mít nepřetržitě vše pod dohledem a jednat v akutních situacích včas.

Hlídka nejprve instaluje na strategická místa kamerový systém s velmi jednoduchou a rychlou montáží. Poté sleduje situaci a v případě objevení jakéhokoliv problému, okamžitě jedná s cílem zajistit pořádek a bezpečnost.

Kamerová hlídka je ideální pro vyšší zabezpečení objektů všeho druhu. Hodí se především pro monitorování prodejen a jiných frekventovaných míst.

Obvyklé činnosti kamerové hlídky:

 • práce s kamerovým systémem CCTV,
 • neustálé sledování situace,
 • řešení problémů a neobvyklých situací,
 • ochrana majetku,
 • identifikace nepoctivých zákazníků, 
 • řešení problémových situací přímo s policií.

Rádi pro vás zpracujeme individuální nabídku.

Kontaktujte nás.


Mobilní kontrolní hlídka

Mobilní kontrolní hlídka je ideální především pro vyšší zabezpečení rozsáhlých komplexů, kde není bezpečné, aby ostraha opouštěla své stanoviště kvůli pochůzkám. Hodí se také jako zvýšení zabezpečení objektů bez stálé fyzické ostrahy, případně jako kontrola méně využívaných prostor.

Pracovníci mobilní patroly provádí osobní kontrolu objektu v domluvených časech.

Mezi obvyklé činnosti hlídky patří:

 • kontrola režimových opatření, 
 • kontrola bezpečného uzamčení, 
 • kontrola pohybu osob po objektu, 
 • protipožární hlídka, 
 • zajištění průjezdnosti areálu, 
 • případně i pravidelné odemykání a uzamykání objektu.

Rádi pro vás zpracujeme individuální nabídku.

Kontaktujte nás.