Zabezpečovací a monitorovací systémy

8

Společnost OBS Praha s.r.o. nabízí i možnosti střežení objektů technickými prostředky a zařízeními umístěnými ve střežených objektech.

Jedná se o následující systémy:
 

EZS – elektronická zabezpečovací signalizace

- je soubor zařízení, kterými se signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele do střeženého objektu. Vyhodnocuje pohyb ve Vašem objektu, bytu, rodinném domě a mohou být zasílány informace o nežádoucím pohybu na PCO (pult centrální ochrany) výjezdové skupiny nebo Vás informovat přes mobilní telefon SMS zprávou.EPS - zařízení elektrického požární signalizace

- je soubor hlásičů požáru, ústředen a doplňujících zařízení EPS, vytvářejících systém, kterým se opticky i akusticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace o vzniku požáru je předána na zvolené místo se stálou službou nebo může být zároveň předána přímo na zásahovou jednotku hasičů.CCTV - kamerové systémy - uzavřené televizní okruhy

- bezpečnostní kamerové systémy slouží pro okamžitý přehled o dění ve střežených objektech buď pro fyzickou ostrahu na objektu nebo pomocí přenosu dat (telefon, internet, PC sítě) na vzdálená monitorovací pracoviště. Většinou jsou vybavena digitálním záznamem událostí k pozdější analýze situace.

Kamerové systémy CCTV lze využívat:

  • ke sledování vnějších oplocení nebo vnějších prostorů v kombinaci s detekčními prvky nebo
  • ke sledování vnitřních prostor objektů (banky, galerie, historické objekty, průmyslové podniky, výrobní haly, obchodní centra, domácnosti, bezobslužná pracoviště apod.)
  • ke sledování přístupů do objektů
  • k detailnímu sledování činností nebo dokladů v kritických místech (pokladny, trezory, herny, směnárny, speciální výroby apod.) 


Perimetrické systémy 

K dokonalému integrovanému systému ochrany objektů patří perimetrické systémy. Jedná se o zvláštní druh systému EZS pro střežení obvodu rozsáhlých areálů a komplexů budov jako jsou vojenské objekty, skladové areály, letiště a velké průmyslové objekty. Perimetrický systém umožňuje zachytit narušitele ještě před vlastním vniknutím do střeženého objektu a poskytuje bezpečnostním složkám dostatečný časový interval, který nutně potřebují k provedení zásahu.

Montáž a servis

k výše uvedeným technickým systémům nabízíme a poskytujeme pro zabezpečení spolehlivé funkce montáž, servis a provádění pravidelných revizí, funkčních zkoušek a kontrol dle platných českých norem.