Termální screening

9

Díky své schopnosti bezkontaktního měření tělesné teploty procházejících osob jsou nyní termální kamery velmi žádaným bezpečnostním opatřením. Momentálně obávané onemocnění COVID-19 provází zvýšená teplota, a proto je použití termálních kamer nejen velmi zodpovědné a ohleduplné, ale může znamenat i rozdíl mezi fungující a zavřenou firmou.

Termální kamery se hodí do všech prostor se zvýšeným výskytem osob. Lze je instalovat ve firmách, obchodech, skladech, v čekárnách a nemocnicích, na vrátnicích a podobně.

Měření teploty probíhá velmi rychle a diskrétně. Je třeba pouze přizpůsobit vstupní koridor do hlídaného objektu tak, aby lidé vstupovali v řadě za sebou. Jinak nejsou nutná žádná omezení, kamery změří teplotu minimálně 30 osob za minutu, vstup je tedy přirozený a plynulý. Některé kamery potřebují dohled obsluhy pro identifikaci osoby s vyšší teplotou, jiné mohou fungovat samy.

Měření teploty může být velmi přesné, v závislosti na modelu kamery je odchylka 0,1–0,5 °C. Pokud systém zaznamená vyšší teplotu, než je nastavená tolerance (většinou 37,0 °C), spustí se alarm. Obsluha pak může identifikovaného člověka podrobit kontrole a rozhodnout o dalším postupu. 

Nejde jen o řešení vhodné pro současnou epidemiologickou situaci. V chřipkových sezónách pro vás identifikace nemocných lidí bude znamenat ohromný rozdíl v počtu nemocných zaměstnanců.

Termální kamery mohou zároveň sloužit i k identifikaci osob a lze je integrovat nad běžné stávající kamerové systémy. 

Pro další informace o termálních kamerách v naší nabídce nás kontaktujte.