Pochůzkový systém

Pochůzkový systém vám dává větší kontrolu nad průběhem pochůzek fyzické ostrahy i mobilní patroly.

Pochůzkář je vybaven čtečkou (ve formě standardního nebo odolného mobilního telefonu), kterou postupně přikládá k bezkontaktním NFC čipům na kontrolních místech. Údaje o pochůzce jsou okamžitě přes datové spojení odesílány do databáze a jsou v reálném čase online k dispozici vám, dispečerovi i bezpečnostnímu manažerovi.

Systém má mnoho nastavení a řadu funkcí, které pomáhají minimalizovat chyby při obchůzkách, zvýší jejich kontrolu, umožňují vyhodnocování, plánování i okamžité změny a pohotové reakce na krizové situace.

Výhody pochůzkového systému:

 • Čip není možné ofotit ani zkopírovat, proto máte 100% jistotu splněné obchůzky.
 • Dispečer je v nepřetržitém kontaktu s pochůzkáři, sleduje jejich pohyb online a dokáže tak efektivně řešit nečekané situace.
 • Získáte ucelený přehled o skutečných časech a trvání obchůzek i o dalších užitečných datech.
 • Pro každé kontrolní místo lze nastavit úkoly, které musí služba před pokračováním splnit.
 • Pokud pochůzkář zapomene v daný čas zahájit obchůzku, může být automaticky upozorněn systémem (zavolání, SMS).
 • Lze zadávat příkazy k neplánovaným obchůzkám, využívat náhodně přidělovaných tras a dalších pokročilých možností, které sníží riziko, že případný narušitel odhalí vhodné chvíle pro vniknutí do objektu. 
 • Systém umožňuje vytvoření docházkového systému, evidenci příchodů a odchodů, přestávek i odpracovaných hodin. Informace jsou k dispozici online, nebo vám mohou být periodicky zasílány ve formě reportu.

Další vlastnosti a funkce pochůzkového systému:

 • Automatické spuštění pochůzky načtením prvního kontrolního bodu.
 • Načítání kontrolních bodů probíhá bezkontaktně přiblížením čtečky na vzdálenost 1–2 cm k čipu. 
 • Přihlášení ke čtečce probíhá pomocí vlastního jména a hesla.
 • Nastavení různých typů pochůzek, jejich časů, střídání, přidělování.
 • Sledování a vyhodnocování doby trvání pochůzek.
 • Automatické vyhodnocování výkonu pochůzkáře, hlášení o chybách.
 • Na displeji telefonu jsou zobrazeny všechny důležité informace o obchůzce.
 • Automatická kontrola strážného v případě překročení času mezi dvěma body.
 • Systémové vyhodnocení a řešení incidentů.
 • Nouzové tlačítko pro rychlý poplach v případě nebezpečí.
 • Čtečku je možné využít k záznamu a hlášení nestandardních událostí (disponuje fotoaparátem, hlasovým a textovým záznamníkem).
 • Čtečku lze využít pro volání na přednastavená čísla.
 • Sledování obchůzky a přesné polohy pochůzkáře pomocí GPS.
 • Sledování dalších událostí např. SMS z EPS nebo EZS online
 • Při výpadku spojení se serverem jsou veškerá data uchována ve čtečce a při obnovení spojení se automaticky odešlou.

Zajímá Vás víc?

Kontaktujte nás.